مراسم تقدیر و تشکر از جناب ذوق دار (قاری قرآن)

مراسم تقدیر و تشکر از جناب ذوق دار مقدم به خاطر قرائت زیبای ایشان در محل دبیرستان متوسطه ی اول نوین که به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار شده بود.

تاریخ انتشار: 1403/01/28