ساحت تعلیم و تربیت زیستی بدنی

1-  آموزش ورزشهای پایه و تخصصی نوین از قدیم الایام در حیطه تعلیم و تربیت زیستی بدنی اهتمام داشته است. 
2- برگزاری زنگ ورزش در فضای استاندارد و سالم ورزشی جهت تقویت نیروی بدنی و هوش حرکتی و شناسایی استعدادهای ذاتی ورزشی دانش آموزان 
3- راه اندازی سالن تخصصی و برنامه های آموزشی ژیمناستیک با کمک مربی کارآزموده
4- اجراي مسابقات متنوع ورزشی در مناسبت هاي مختلف
5 - تشکیل پرونده بهداشتی و سلامت برای دانش آموزان با کمک مشاور تغذیه
6- اجراي طرح دندان هاي درخشان:
جهت دست یابی به سلامت دهان و دندان کودکان و نهادینه کردن فرهنگ مسواك زدن، آموزش نحوه صحیح استفاده از نخ دندان و مسواك و خمیر دندان: