ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی سیاسی

 
1- شورای دانش آموزی:
جهت تقویت روحیه مشارکت در کارها و فعالیت های جمعی شورای صنفی دانش آموزی، بسیج دانش آموزی و کانون تفکر و کتابخوانی و ... در واحدهای مختلف مجتمع فعال است.
 
2- کانون تفکر و کتابخوانی:
جهت تقویت قدرت تحلیل و تفکر انتقادی دانش آموزان این کانون با مدیریت خود دانش آموزان شکل گرفت و در هر جلسه یک و یا چند کتاب بر اساس عناوین خاص مد نظر دانش آموزان انتخاب شده و توسط ایشان خلاصه آن بیان شده و به بحث و بررسی آن در جلسه می پردازند. یک یا چند نفر از دبیران و کارشناسان مدعو (بعضا مولفین کتاب) در انتهای جلسه خلاصه مطالب را مطرح می نمایند.
3- نشریه دانش آموزش نوین:
این نشریه توسط دانش آموزان در موضوعات مختلف فرهنگی، علمی، خبری و سرگرمی در مقاطع مختلف نوشته می شود.
4- برگزاری اردوهای دانش آموزی:
برگزاري اردوها و بازدید هاي علمی طبق برنامه زمان بندي شده در جریان اردوها اهداف متنوعی جهت تقویت تعلیم و تربیت اجتماعی پیگیری می شود. اهدافی چون آماده سازی و مشارکت در برنامه های مختلف اردو، همکاری و همدلی در برنامه های گروهی (شامل مسابقات و بازیهای گروهی، فعالیتهای حرفه ای و کاری گروهی مانند اشپزی و باغبانی و ...)، برنامه های فرهنگی جمعی همراه با مشارکت دانش آموزان( نماز جماعت، پرسش و پاسخ مذهبی و ...) و ورزش همراه با افزایش نشاط و تفریحات سالم در نظر هستند. 
5- برگزاری اردوهای متعدد در اردوگاه اختصاصی مجتمع نوین در روستای ازغد
6- برگزاری اردوهای علمی و فرهنگی با اهداف خاص آموزشی مانند بازدید از موزه ها و اماکن فرهنگی با برنامه مشخص آموزشی و با مساعدت معلمین محترم انجام می شود. در اردوها لایه هاي پنهان شخصیتی دانش آموزان به سبب آزادي بیشتري که به آنها داده می شود، آشکار می شود. اردوها داراي اهداف گوناگون شامل: پژوهشی، زیارتی، سیاحتی، تفریحی و.... هستند.
7- آموزش مسئولیت پذیري و حقوق مدنی به دانش آموزان
8 - اجراي طرح زنگ تفریح شاد و حیاط پویا
به منظور غنی سازي و شاداب سازي حیاط و فضاي مدرسه، طرح حیاط پویا، زمینه مناسبی را جهت ساماندهی فعالیت هاي دانش آموزان فراهم می آورد.