درباره مدیرعامل مجتمع آموزشی عام المنفعه نوین

دکتر محمد اعتضاد رضوی 
پس از رحلت مرحوم حاج محمدعلی اعتضاد رضوی (رحمت الله علیه) موسس و واقف نیک اندیش مجتمع آموزشی عام المنفعه نوین در سال 1399 ، فعالیت این مجتمع طبق نظر و وصیت آن بزرگمرد، با کمک همکاران ارجمند مدارس، هیئت محترم مدیره و با مسئولیت مدیرعامل مجتمع ، آقای دکتر محمد اعتضاد رضوی به فضل الهی ادامه یافته است .
 
برخی از فعالیت ها و افتخارات ایشان عبارتند از:
رودی کنکور ۱۳۶۳ از منطقه یک دوره پرشکی عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد
رتبه اول دانشجویان ورودی بهمن ۱۳۶۳ دانشکده پزشکی مشهد
فارغ التحصیل پزشکی عمومی ۱۳۷۰
با سهمیه یک درصد برتر ورود به دوره دستیاری چشم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
چند دوره رتبه برتر امتحانات ارتقا در دوره دستیاری شیراز
پایان دوره دستیاری چشم پزشکی ۱۳۷۵
معاون اموزشی دانشکده علوم پزشکی گناباد سالهای ۷۶ تا ۷۷
استادیار گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال ۱۳۷۸
شروع دوره فلوشیپ فوق تخصصی در رشته چشم پزشکی اطفال و جراحی پلاستیک چشم از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۱ در بیمارستان لبافی نژاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سیر مراتب دانشیاری و استاد تمامی در رشته چشم پزشکی تا سال ۱۴۰۰
چهار سال مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دو سال سابقه معاون آموزشی دانشگاه و دبیر کلان منطقه ۹ آمایشی دانشگاههای علوم پزشکی خراسان بزرگ