کسب? رتبه عالی? در رشته قرائت قرآن در مسابقات قرآن، عترت و نماز مرحله استانی توسط دانش آموز عزیز جناب آقای سید محمد علی ظریف

دانش آموز عزیز  جناب آقای سید محمد علی ظریف
کسب? رتبه عالی?
در رشته قرائت قرآن در مسابقات قرآن، عترت و نماز  مرحله  استانی 
را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم.
انشاءالله در تمامی مراحل زندگی موفق و مؤید باشید.

تاریخ انتشار: 1403/03/10