جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان پایه ششم

یه روز خوب در کنار
دانش آموزان پایه ششم دبستان 
اردوگاه مجتمع آموزشی نوین - ازغد 
جشن خاطره انگیز فارغ‌التحصیلی  

تاریخ انتشار: 1403/03/15