کسب? رتبه دوم? در رشته گفتمان مهدوی در مسابقات قرآن، عترت و نماز توسط دانش آموز عزیز جناب آقای سید رضا موسوی مشهدی

دانش آموز عزیز  جناب آقای سید رضا موسوی مشهدی
کسب? رتبه دوم?  در رشته گفتمان مهدوی در مسابقات قرآن، عترت و نماز 
در مرحله استانی  را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم.
انشاءالله در تمامی مراحل زندگی موفق و مؤید باشید.

تاریخ انتشار: 1403/03/10