جلسه هماهنگی شورای اجرایی « شتابدهنده استعدادهای نوین»

جلسه هماهنگی شورای اجرایی
« شتابدهنده استعدادهای نوین» 
در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ 
در اردوگاه ازغد با حضور مدیرعامل مجتمع، مدیران دبیرستانهای نوین و همکاران فعال در حوزه شتابدهنده برگزار گردید. 
در این جلسه اهداف راه اندازی و برنامه های شتابدهنده نوین به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در دوره تابستان دوره های اموزشی تربیتی ۶ هفته برای دانش اموزان پایه های هفتم تا نهم نوین برگزار گردد.

تاریخ انتشار: 1403/03/17