شرکت خانواده نوینی ها در مراسم تشیع ایت الله رئیسی

برگ زرینی دیگر از حضور خانواده نوین در مراسم تشییع شهید خدمت آیت الله رئیسی و همراهان


تاریخ انتشار: 1403/03/04