• برگزاری و مشارکت کودکان نوین خانه کودک مهر نوین در مراسم آئینی یلدا

  به آخرین شب فصل پاییز در کشور ما ایران، شب یلدا گفته می‌شود. این شب به بلندترین شب سال معروف است و 7000 هزار سال که ایرانیان آن را جشن می‌گیرند.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

پیش ثبت نام

ا

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مطالب آموزشی