سه نکته مهم از امتحانات شبه نهایی برای دانش آموزان

امتحانات شبه‌ نهایی (طرح سه نما) ویژه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم دبیرستان های متوسطه دوم نظری در سراسر کشور از دوشنبه 27 فروردین آغاز شد. با توجه به تغییرات ایجاد شده در رابطه با اهمیت یافتن سوابق تحصیلی در کلیه پایه های و عدم سابقه برگزاری امتحانات نهایی در پایه های دهم و یازدهم، لزوم آشنایی و برگزاری چنین آزمون هایی برای دانش آموزان، بیش از پیش احساس می شد.
✔️معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با هدف آشنایی دانش آموزان با امتحانات نهایی به ویژه با رویکرد سوالات مفهومی و استاندارد و رویکردهای اجرایی آزمون های نهایی، اقدام به برگزاری این امتحانات نموده است.
?در این راستا برگزاری امتحانات شبه نهایی از سه منظر بسیار مهم باید مورد توجه دانش آموزان، اولیاء، دبیران و مدیران مدارس قرار گیرد:
1️⃣ آشنایی با نوع و سطح سوالات مفهومی و استاندارد در امتحانات نهایی:
▫️توجه به امتحانات شبه نهایی هم باعث آشنایی دانش آموزان با رویکرد ذهن طراحان سوالات می شود و هم باعث آشنایی با سطح و ساختار امتحانات نهایی می گردد.  دانش آموزان متوجه خواهند شد که امتحانات نهایی نه به آسانی سال های قبل است و نه به دشواری غیرقابل پیش بیبنی که تصور می کردند. 
▫️سطح سوالات نهایی معمولا در حد متوسط دانش آموزان کشور طراحی می شود. توجه به این نکات باعث ایجاد آرامش خاطر بیشتری دانش آموزان و هم اولیاء آنان برای امتحانات خردادماه خواهد شد.
2️⃣ آشنایی با رویکرد اجرا و برگزاری امتحانات نهایی:
▫️دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم در این آزمون ها می آموزند و تجربه خواهند کرد که رویکرد برگزاری امتحانات نهایی دارای چهارچوب استانداردی مشخص است که قابل چشم پوشی نیست و عدم توجه به این ضوابط باعث محرومیت از آزمون ها خواهد شد.
▫️آزمون های نهایی فرآیند محور است و حضور در ساعت مشخص در محل آزمون، بسته شدن درهای ورودی بعد از آغاز فرآیند آزمون و عدم پذیرش دانش آموزان بعد از آن، قبل از شروع امتحان انجام می شود.
▫️عدم همراه داشتن هر نوع وسیله بجز خودکار (آبی و مشکی)، بازرسی بدنی دانش آموزان و استفاده از راکت های موبایل یاب و سیگنال یاب ها در ورودی حوزه ها انجام می شود، همراه داشتن کارت ورود به جلسه با شناسنامه یا کارت ملی، عدم پاسخگویی مراقبین به هرگونه سوال احتمالی دانش آموزان و... همگی در واقع یک مانور واقعی از رویکردهای اجرایی امتحانات نهایی می باشد.
3️⃣ آشنایی با نهایی نویسی و پاسخگویی در چهارچوب راهنمای تصحیح:
▫️اهمیت دیگر برگزاری این آزمون ها، آشنایی دانش آموزان با سبک پاسخگویی به سوالات در پاسخبرگ می باشد. وجود چندین صفحه سوال و چند صفحه پاسخبرگ در ابتدا باعث نگرانی می شود در حالیکه  پاسخگویی در پاسخبرگ فقط ملاک است و این امر نیاز به توجه و دقت بیشتر در زمان پاسخگویی و نوشتن دارد. عدم استفاده از پشت برگه پاسخبرگ، عدم جابجا نویسی پاسخ ها، پاسخگویی در محدوده تعیین شده برای هر سوال و... از دیگر نکات آموزنده این آزمون ها می باشد. (در آزمون های نهایی پاسخبرگ ها، شخصی سازی شده می باشد)
▫️در تصحیح سوالات نیز دانش آموزان می توانند مطابق راهنمای تصحیح پاسخ های خود را مقایسه و در راستای این امر، نحوه مطالعه و پاسخگویی خود را هدفمند نمایند.
▫️وجه مهم دیگر این امر نیز نحوه نهایی خواندن دروس را برای دانش آموزان روشن می سازد. دانش آموزان باید نهایی خواند و نهایی نوشتن را تمرین کنند.
اما چند توصیه برای دانش آموزان:
مبنای طراحی سوالات امتحانات نهایی، کتاب های درسی است و هیچ سوالی خارج از کتاب طرح نمی شود. لذا؛ همه دقت و توجه دانش آموزان باید بر کتاب درسی و تسلط بر آن معطوف باشد.
آمادگی و مطالعه امتحانات نهایی را به شب امتحان موکول نکنید. روز قبل آزمون صرفاً برای مرور، حل نمونه سوال و رفع اشکال است، نه برای یادگیری.
در برخی امتحانات مانند؛ عربی، ممکن است بخش ترجمه، برخی جملات کتاب با تغییر جزیی ارائه شود یا در دروسی مانند؛ ریاضی، شیمی و فیزیک نیاز به نوشتن راه حل پاسخ نیز وجود دارد.
امتحانات نهایی امسال بخشی از سوابق تحصیلی پایه های دهم و یازدهم را می سازد که در زمان کنکور، ملاک و معیار قرار خواهد گرفت. بنابراین باید تلاش کرد که بیشترین سهم ممکن از این امتحانات برای سوابق تحصیلی را کسب کرد.

تاریخ انتشار: 1403/02/03